Efter två år med digitala SFB Höstmöten genomfördes ett efterlängtat fysiskt Höstmöte på hotell Riverton i Göteborg 28-29 september. Temat var Juvenil Idiopatisk Artrit och föreläsare Stefan Berg, med. dr. Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Britt Hedenberg-Magnusson, docent Eastman institutet, och Per Alstergren, prof. Malmö universitet.
Mötet omfattade program för både tandläkare och tandsköterskor och var välbesökt med över 100 deltagare. ”Lys till den kraniomandibulära rörelsen!” med grupparbeten samt forskningsrapporter ingick i tandläkarprogrammet medan tandsköterskans arbete på specialistklinik och utbildning till bettfysassistent var temat för tandsköterskeprogrammet.
Höstmötet 2023 kommer att arrangeras i Halmstad september 2023.
”Tack för ett bra Höstmöte 2022 image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING