Per Alstergren

Ordförande

Professor i orofacial smärta och käkfunktion, övertandläkare och Prodekan vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Birgitta Johansson Cahlin

Sekreterare

Universitetslektor, Odont. dr. vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och övertandläkare vid specialistkliniken för bettfysiologi, Odontologen, Folktandvården Västra Götaland.

Susanna Marklund

Kassör

Docent, Övertandläkare, Specialisttandvården, Region Västerbotten och Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Erik Lindfors

Ledamot

Övertandläkare, Med dr, Folktandvården Uppsala.

Alkisti Anastassaki Köhler

Ledamot

Övertandläkare, Fil dr, Odontologiska Institutionen, Folktandvården Jönköping.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING