bästa student i Malmö 2021 image
Emelie Grip är vald till bästa student i ämnet bettfysiologi i Malmö 2021.

Motiveringen lyder: Emelie har visat på djup kunskap och förståelse även för komplexa aspekter av orofacial smärta och käkfunktion, både i det kliniska arbetet och i sitt mastersarbete inom ämnet. Emelie har mycket djupa teoretiska kunskaper och har visat intresse, engagemang och professionellt förhållningssätt i sitt kliniska arbete.

På den Odontologiska Riksstämman 2020 presenterade Emelie en studie där internetbaserad behandling jämfördes med stabiliseringsskena hos ungdomar med TMD. Man jämförde följsamheten till de olika behandlingarna och registrerade vad ungdomarna själva tyckte om behandlingen. Resultatet blev att de var mest nöjda med behandlingen med stabiliseringsskena och upplevde mer utmaningar med den internetbaserade behandlingen.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING