Svensk förening för bettfysiologi

Nationell specialistförening för specialister i bettfysiologi
och andra intresserade av långvarig orofacial smärta och käkfunktion

UTREDNINGEN ”NÄR BEHOVET FÅR STYRA – ETT TANDVÅRDSSYSTEM FÖR EN MER JÄMLIK TANDHÄLSA” ÄR KLAR!


Veronica Palms utredning om tandvårdsstödet har nu släppts. Det finns mycket intressant att läsa, inte minst för oss bettfysiologer. 
Utredningen ska ut på remiss. Länken till hela utredningen o bilagor hittar du här.

Styrelsen

UTREDNINGEN ”NÄR BEHOVET FÅR STYRA – ETT TANDVÅRDSSYSTEM FÖR EN MER JÄMLIK TANDHÄLSA” ÄR KLAR!

Höstmöte 2021 i Umeå 23-24 septemberKurstema: Prediction and risk factors in TMD


Höstmötet 2021 kommer genomföras i Umeå, förutsatt att pandemiriktlinjerna tillåter det. Mötet är ett öppet möte vilket innebär att det kommer vara ett delvis parallellt program för tandsköterskor och tandhygienister

Kurstema är ”Prediction and risk factors in TMD” och kursgivare är Anders Wänman, Umeå universitet.

Kamratafton kommer genomföras på kvällen före Höstmötet, dvs den 22 september 2021.


Höstmöte 2021 i Umeå 23-24 september

Tack för bra höstmöte 2020 på zoom


SFB genomförde ett förkortat Höstmöte via Zoom detta år. På programmet var en genomgång av allt som hänt i föreningen sedan förra Höstmötet, en föreläsning om läget för de nya Nationella riktlinjerna samt ett grupparbete om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvård. 
Höstmötet var välbesökt, 53 st var anmälda, och det var en mycket produktiv gruppdiskussion om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvården som utmynnade i många värdefulla kommentarer för kvalitetsgruppen att fortsätta arbeta med.
Tack för bra höstmöte 2020 på zoom

Dokument
Verksamhetsberättelser

2019

2018

Stadgar

SFB stadgar 20111020.pdfOm


Svensk förening för bettfysiologi (SFB) är den nationella specialistförening för specialister i bettfysiologi och andra intresserade av kronisk orofacial smärta och käkfunktion.

Föreningen har till uppgift att
* främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi/klinisk oral fysiologi
* representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och organisationer samt gentemot allmänheten
* behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård inom ämnesområdet och specialiteten
* tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt
* samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt

Föreningen
* kan adjungeras i specifika frågor till Sveriges Tandläkarförbund
* har associerat medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund
* är representerat i Socialstyrelsen genom ett vetenskapligt råd (för närvarande Per Alstergren)
* har rätt att nominera en av kandidaterna till Henry Beyrons pris (vart tredje år, med start 1997)
* föreningens medlemmar är representerade och har associerat medlemskap i Svenskt Smärtforum (Swedish Pain Society)
Om

Styrelsen


Per Alstergren

Ordförande

Professor i orofacial smärta och käkfunktion, övertandläkare och Prodekan vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Birgitta Johansson Cahlin

Sekreterare

Universitetslektor, Odont. dr. vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och övertandläkare vid specialistkliniken för bettfysiologi, Odontologen, Folktandvården Västra Götaland.

Susanna Marklund

Kassör

Övertandläkare, Odont. dr, Folktandvården Västerbotten och Institutionen för odontologi, Umeå universitet.

Erik Lindfors

Ledamot

Övertandläkare, Med dr, Folktandvården Uppsala.

Alkisti Anastassaki Köhler

Ledamot

Övertandläkare, Fil dr, Folktandvården Jönköping.

Medlemskap


Medlemskap i SFB kostar 200 SEK per år. Medlemskap är öppet för alla intresserade av orofacial smärta och käkfunktion men endast specialister i bettfysiologi har rösträtt vid årsmötet och endast specialister i bettfysiologi kan bli invalda i styrelsen, enligt våra stadgar.

Kontakta vår kassör Susanna Marklund (susanna.marklund@umu.se) för att ansöka om medlemskap. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING