Svensk förening för bettfysiologi

Nationell specialistförening för specialister i bettfysiologi
och andra intresserade av långvarig orofacial smärta och käkfunktion

Höstmöte 2021 i Umeå 23-24 september
SFB styrelse har beslutat att genomföra årets Höstmöte digitalt den 23-24 september.

Årets kurstema är ”Den oumbärliga sömnen” med psykolog Maria Nordin och dr Hamid Fakher Mukhelif, neurolog, som kursgivare. Kursen kommer fokusera på sömn – stress – ångest – smärta.

På fredagen kommer vi kunna lyssna till ett antal forskningsrapporter (anmäl er gärna!) och samarbeta under ledning av Kvalitetsgruppen.

Se inbjudan för all information samt anmälningsblanketter till Höstmötet och för att ge forskningsrapport.


SFB Höstmöte 2021 Umeå 

bästa student i Malmö 2021


bästa student i Malmö 2021
Emelie Grip är vald till bästa student i ämnet bettfysiologi i Malmö 2021.

Motiveringen lyder: Emelie har visat på djup kunskap och förståelse även för komplexa aspekter av orofacial smärta och käkfunktion, både i det kliniska arbetet och i sitt mastersarbete inom ämnet. Emelie har mycket djupa teoretiska kunskaper och har visat intresse, engagemang och professionellt förhållningssätt i sitt kliniska arbete.

På den Odontologiska Riksstämman 2020 presenterade Emelie en studie där internetbaserad behandling jämfördes med stabiliseringsskena hos ungdomar med TMD. Man jämförde följsamheten till de olika behandlingarna och registrerade vad ungdomarna själva tyckte om behandlingen. Resultatet blev att de var mest nöjda med behandlingen med stabiliseringsskena och upplevde mer utmaningar med den internetbaserade behandlingen.

UTREDNINGEN ”NÄR BEHOVET FÅR STYRA – ETT TANDVÅRDSSYSTEM FÖR EN MER JÄMLIK TANDHÄLSA” ÄR KLAR!


Veronica Palms utredning om tandvårdsstödet har nu släppts. Det finns mycket intressant att läsa, inte minst för oss bettfysiologer. 
Utredningen ska ut på remiss. Länken till hela utredningen o bilagor hittar du här.

Styrelsen

UTREDNINGEN ”NÄR BEHOVET FÅR STYRA – ETT TANDVÅRDSSYSTEM FÖR EN MER JÄMLIK TANDHÄLSA” ÄR KLAR!

Tack för bra höstmöte 2020 på zoom


SFB genomförde ett förkortat Höstmöte via Zoom detta år. På programmet var en genomgång av allt som hänt i föreningen sedan förra Höstmötet, en föreläsning om läget för de nya Nationella riktlinjerna samt ett grupparbete om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvård. 
Höstmötet var välbesökt, 53 st var anmälda, och det var en mycket produktiv gruppdiskussion om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvården som utmynnade i många värdefulla kommentarer för kvalitetsgruppen att fortsätta arbeta med.
Tack för bra höstmöte 2020 på zoom

Dokument
Verksamhetsberättelser

2020

2019

2018


Stadgar

SFB stadgar 20111020.pdfOm


Svensk förening för bettfysiologi (SFB) är den nationella specialistförening för specialister i bettfysiologi och andra intresserade av kronisk orofacial smärta och käkfunktion.

Föreningen har till uppgift att
* främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi/klinisk oral fysiologi
* representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och organisationer samt gentemot allmänheten
* behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård inom ämnesområdet och specialiteten
* tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt
* samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt

Föreningen
* kan adjungeras i specifika frågor till Sveriges Tandläkarförbund
* har associerat medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund
* är representerat i Socialstyrelsen genom ett vetenskapligt råd (för närvarande Per Alstergren)
* har rätt att nominera en av kandidaterna till Henry Beyrons pris (vart tredje år, med start 1997)
* föreningens medlemmar är representerade och har associerat medlemskap i Svenskt Smärtforum (Swedish Pain Society)
Om

Styrelsen


Per Alstergren

Ordförande

Professor i orofacial smärta och käkfunktion, övertandläkare och Prodekan vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Birgitta Johansson Cahlin

Sekreterare

Universitetslektor, Odont. dr. vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och övertandläkare vid specialistkliniken för bettfysiologi, Odontologen, Folktandvården Västra Götaland.

Susanna Marklund

Kassör

Docent, Övertandläkare, Specialisttandvården, Region Västerbotten och Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Erik Lindfors

Ledamot

Övertandläkare, Med dr, Folktandvården Uppsala.

Alkisti Anastassaki Köhler

Ledamot

Övertandläkare, Fil dr, Odontologiska Institutionen, Folktandvården Jönköping.

Medlemskap


Medlemskap i SFB kostar 200 SEK per år. Medlemskap är öppet för alla intresserade av orofacial smärta och käkfunktion men endast specialister i bettfysiologi har rösträtt vid årsmötet och endast specialister i bettfysiologi kan bli invalda i styrelsen, enligt våra stadgar.

Kontakta vår kassör Susanna Marklund (susanna.marklund@umu.se) för att ansöka om medlemskap. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING