Medlemskap i SFB kostar 200 SEK per år. Medlemskap är öppet för alla intresserade av orofacial smärta och käkfunktion men endast specialister i bettfysiologi har rösträtt vid årsmötet och endast specialister i bettfysiologi kan bli invalda i styrelsen, enligt våra stadgar.

Kontakta vår kassör Susanna Marklund (susanna.marklund@umu.se) för att ansöka om medlemskap. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING