Svensk förening för bettfysiologi (SFB) är den nationella specialistförening för specialister i bettfysiologi och andra intresserade av kronisk orofacial smärta och käkfunktion.

Föreningen har till uppgift att
* främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi/klinisk oral fysiologi
* representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och organisationer samt gentemot allmänheten
* behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård inom ämnesområdet och specialiteten
* tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt
* samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt

Föreningen
* kan adjungeras i specifika frågor till Sveriges Tandläkarförbund
* har associerat medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund
* är representerat i Socialstyrelsen genom ett vetenskapligt råd (för närvarande Per Alstergren)
* har rätt att nominera en av kandidaterna till Henry Beyrons pris (vart tredje år, med start 1997)
* föreningens medlemmar är representerade och har associerat medlemskap i Svenskt Smärtforum (Swedish Pain Society)
Om image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING