Höstmötet 2021 arrangerades av Anders Wänman och medarbetare från Umeå och genomfördes digitalt under två dagar den 23-24 september. Per Alstergren inledde med en genomgång av allt som hänt i föreningen under det gångna året.
Kurstemat var ”Den oumbärliga sömnen” med psykolog Maria Nordin och dr Hamid Fakher Mukhelif, neurolog, som kursgivare. Kursen fokuserade på sömn, stress, ångest och smärta.
Under ledning av kvalitetsgruppen bidrog alla närvarande på zoom mycket konstruktivt till vårt fortsatta arbete med implementering av det nationella bettfysiologiska behandlingsstödet för allmäntandvården vid orofacial smärta och käkfunktionsstörning.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING