SFB genomförde ett förkortat Höstmöte via Zoom detta år. På programmet var en genomgång av allt som hänt i föreningen sedan förra Höstmötet, en föreläsning om läget för de nya Nationella riktlinjerna samt ett grupparbete om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvård. 
Höstmötet var välbesökt, 53 st var anmälda, och det var en mycket produktiv gruppdiskussion om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvården som utmynnade i många värdefulla kommentarer för kvalitetsgruppen att fortsätta arbeta med.
Tack för bra höstmöte 2020 på zoom image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING