Svensk förening för bettfysiologi

Nationell specialistförening för specialister i bettfysiologi
och andra intresserade av långvarig orofacial smärta och käkfunktion

Efter två år med digitala SFB Höstmöten genomfördes ett efterlängtat fysiskt Höstmöte på hotell Riverton i Göteborg 28-29 september. Temat var Juvenil Idiopatisk Artrit och föreläsare Stefan Berg, med. dr. Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Britt Hedenberg-Magnusson, docent Eastman institutet, och Per Alstergren, prof. Malmö universitet.
Mötet omfattade program för både tandläkare och tandsköterskor och var välbesökt med över 100 deltagare. ”Lys till den kraniomandibulära rörelsen!” med grupparbeten samt forskningsrapporter ingick i tandläkarprogrammet medan tandsköterskans arbete på specialistklinik och utbildning till bettfysassistent var temat för tandsköterskeprogrammet.
Höstmötet 2023 kommer att arrangeras i Halmstad september 2023.
”Tack för ett bra Höstmöte 2022 image
Höstmötet 2021 arrangerades av Anders Wänman och medarbetare från Umeå och genomfördes digitalt under två dagar den 23-24 september. Per Alstergren inledde med en genomgång av allt som hänt i föreningen under det gångna året.
Kurstemat var ”Den oumbärliga sömnen” med psykolog Maria Nordin och dr Hamid Fakher Mukhelif, neurolog, som kursgivare. Kursen fokuserade på sömn, stress, ångest och smärta.
Under ledning av kvalitetsgruppen bidrog alla närvarande på zoom mycket konstruktivt till vårt fortsatta arbete med implementering av det nationella bettfysiologiska behandlingsstödet för allmäntandvården vid orofacial smärta och käkfunktionsstörning.

Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin

Stockholm, 22-23 september 2022
Se bifogat dokument för ytterligare information


Grundkurs Odontologisk Sömnmedicin
bästa student i Malmö 2021 image
Emelie Grip är vald till bästa student i ämnet bettfysiologi i Malmö 2021.

Motiveringen lyder: Emelie har visat på djup kunskap och förståelse även för komplexa aspekter av orofacial smärta och käkfunktion, både i det kliniska arbetet och i sitt mastersarbete inom ämnet. Emelie har mycket djupa teoretiska kunskaper och har visat intresse, engagemang och professionellt förhållningssätt i sitt kliniska arbete.

På den Odontologiska Riksstämman 2020 presenterade Emelie en studie där internetbaserad behandling jämfördes med stabiliseringsskena hos ungdomar med TMD. Man jämförde följsamheten till de olika behandlingarna och registrerade vad ungdomarna själva tyckte om behandlingen. Resultatet blev att de var mest nöjda med behandlingen med stabiliseringsskena och upplevde mer utmaningar med den internetbaserade behandlingen.
Veronica Palms utredning om tandvårdsstödet har nu släppts. Det finns mycket intressant att läsa, inte minst för oss bettfysiologer. 
Utredningen ska ut på remiss. Länken till hela utredningen o bilagor hittar du här.

Styrelsen

UTREDNINGEN ”NÄR BEHOVET FÅR STYRA – ETT TANDVÅRDSSYSTEM FÖR EN MER JÄMLIK TANDHÄLSA” ÄR KLAR! image
SFB genomförde ett förkortat Höstmöte via Zoom detta år. På programmet var en genomgång av allt som hänt i föreningen sedan förra Höstmötet, en föreläsning om läget för de nya Nationella riktlinjerna samt ett grupparbete om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvård. 
Höstmötet var välbesökt, 53 st var anmälda, och det var en mycket produktiv gruppdiskussion om Nationellt beslutsstöd för allmäntandvården som utmynnade i många värdefulla kommentarer för kvalitetsgruppen att fortsätta arbeta med.
Tack för bra höstmöte 2020 på zoom image

Behandlingsstöd för allmäntandvården vid orofacial smärta och käkfunktionsstörning

Behandlingsstöd för allmäntandvården vid orofacial smärta och käkfunktionsstörning.pdf


Protokoll från SFB:s årsmöten

2022

2021

2020


Årsberättelser

2020

2019

2018


Stadgar

SFB stadgar 20111020.pdfSvensk förening för bettfysiologi (SFB) är den nationella specialistförening för specialister i bettfysiologi och andra intresserade av kronisk orofacial smärta och käkfunktion.

Föreningen har till uppgift att
* främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi/klinisk oral fysiologi
* representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och organisationer samt gentemot allmänheten
* behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård inom ämnesområdet och specialiteten
* tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt
* samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt

Föreningen
* kan adjungeras i specifika frågor till Sveriges Tandläkarförbund
* har associerat medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund
* är representerat i Socialstyrelsen genom ett vetenskapligt råd (för närvarande Per Alstergren)
* har rätt att nominera en av kandidaterna till Henry Beyrons pris (vart tredje år, med start 1997)
* föreningens medlemmar är representerade och har associerat medlemskap i Svenskt Smärtforum (Swedish Pain Society)
Om image

Per Alstergren

Ordförande

Professor i orofacial smärta och käkfunktion, övertandläkare och Prodekan vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Birgitta Johansson Cahlin

Sekreterare

Universitetslektor, Odont. dr. vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och övertandläkare vid specialistkliniken för bettfysiologi, Odontologen, Folktandvården Västra Götaland.

Susanna Marklund

Kassör

Docent, Övertandläkare, Specialisttandvården, Region Västerbotten och Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Erik Lindfors

Ledamot

Övertandläkare, Med dr, Folktandvården Uppsala.

Alkisti Anastassaki Köhler

Ledamot

Övertandläkare, Fil dr, Odontologiska Institutionen, Folktandvården Jönköping.

Medlemskap i SFB kostar 200 SEK per år. Medlemskap är öppet för alla intresserade av orofacial smärta och käkfunktion men endast specialister i bettfysiologi har rösträtt vid årsmötet och endast specialister i bettfysiologi kan bli invalda i styrelsen, enligt våra stadgar.

Kontakta vår kassör Susanna Marklund (susanna.marklund@umu.se) för att ansöka om medlemskap. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING